GeneWeb, öppen källkod genealogi program

From GeneWeb
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
150px-Geographylogo svg.png Language:   English • Deutsch • français • Nederlands • русский • svenska
Logo main.png

GeneWeb är ett genealogi program med ett webbgränssnitt. Det kan användas nedkopplad eller som en webbtjänst. Den använder mycket effektiva tekniker för släktskaps- och blodsbandsberäkningar, utvecklade i samarbete med Didier Rémy, forskare vid INRIA. GeneWeb finns för operativsystemen Mac OS, Unix (Linux) och Windows 95/98/NT/2000/ME/XP/Win7 (32-bit)/Win10 (32-bit).

Daniel de Rauglaudre Research Engineer INRIA - Domaine de Voluceau - Rocquencourt 78153 Le Chesnay Cedex - France

Licens.

För detaljer om implementationen av GeneWeb, se tekniskabilagan.

Om du har installerat GeneWeb på din dator eller om du vill veta "hur det fungerar", se bruksanvisningen.

Webbgränssnitt

Gränssnittet fungerar med vilken webbläsare som helst: Firefox, Internet Explorer, osv.

Om du redan har surfat på webben, behöver du inte lära dig hur du ska använda GeneWeb: klicka på länkarna och knapparna, fyll i fälten, gå framåt och bakåt, spar bokmärken, ändra storleken på sidorna, använd en eller flera sidor, osv.

Men det faktum att du använder en webbläsare gör inte att du behöver ansluta dig till Internet. Du kan använda GeneWeb på två sätt: •Klassiskt genealogi program utan att vara ansluten till Internet. Du behöver bara en webbläsare (vilket de flesta datorer har installerat) och du behöver ingen speciell installation. •Webbtjänst, om din dator är ansluten till Internet. Då kan du göra din databas synlig för den externa världen och personer kan konsultera den som vilken annan webbtjänst som helst. Du kan då placera en länk till den här tjänsten på din hemsida.

Dynamiskvisning

Sidorna är inte beräknade i förhand. Varje åtkomst, även enkla åtkomster till någons personliga sida, kommer att skapa sidan dynamiskt.

Därför kommer du inte att ha problem med att hårddisken blir full. Din information är lagrad i en kompakt form, läsbar från GeneWeb. Den skapar inga filer som innehåller dina sidor, även om den används i flera timmar.

Det här är ett exempel från den personliga sidan för Juan Carlos, kung av Spanien, lånad från min egen databas. Informationen är på franska (kung av Spanien skrivs "roi d'Espagne" på franska), men programmet kan visa sidorna på engelska. När du använder GeneWeb, är de blå områdena klickbara för att gå till andra personers sidor eller andra sidor: •Juan Carlos

Personens ålder som du kan se på hans sida är beräknad automatisk utifrån dagens datum. Det är inte fallet i detta exempel, vilken är frusen för dokumentationen.

Dessutom, på födelsedagen, visas ett sympatisk meddelande.

Släktskaps- och blodsbandsberäkning

Programmet är specialiserat på släktskaps- och blodsbandsberäkningar.

Ett släktskap mellan två personer är en gemensam ana. Det kan vara flera av dem och för en viss ana flera grenar av varierande längd. GeneWeb talar om för dig vilka dessa anor är och hur många anlinjer det är för varje generation. Den talar om vad släktskapet är: en bror, en syster, en gammel-faster, en ana från den 15:e generationen, osv.

Det är sedan möjligt att visa en detalj av en av anlinjerna. Här är, till exempel, en anlinje mellan Juan Carlos och prins Charles: •Anlinje.

Blodsband emellan två personer är beräknad från deras anlinjer. Mellan syskon, är den 25%, vilket är viktigt och den är inte mer än 6% mellan kusiner. De olika kombinationerna av anlinjer mellan två personer leder till komplexa beräkningar, omöjliga att utföra för hand. GeneWeb gör dessa beräkning åt dig.

Det är således möjligt att förstå problemen med blodsband för historiska personer. Således, Charles II sista kungen av Spanien från huset Habsburg, hans föräldrar var inte syskon, "bara" farbror och brorsdotter, men ackumuleringen av äktenskap inom samma familj ledde till ett blodsband större än vad syskon skulle haft. Obs: raden Blodsband på sidan: •Charles II

Vi vet inget annat program som kan utföra denna typ av beräkningar. Det kräver manipulationer med oerhört stora tal och speciellt väldigt effektiva beräkningsmetoder.

Så, vi bestämde att Juan Carlos är en ättling från Karl den Store med 1.200 miljoner anlinjer, passerad av 7.000 personer: denna beräkning görs av GeneWeb på några sekunder. Notera att deras gemensamma blodsband är väldigt liten (0,03%), trots dessa 1.200 miljoner anlinjer: det ser ut som ett stort antal, men på 52 generationers avstånd är det totalt 4,5 miljoner miljarder anlinjer (4 500.000.000.000.000).

Flerspråkig

GeneWeb kan visa sidorna på flera språk. Dessa språk finns: svenska, afrikaans, danska, engelska, esperanto, estniska, finska, franska, hebreiska, holländska, isländska, italienska, katalanska, kinesiska, liatuiska, norska, polska, portugisiska, ryska, spanska, tjeckiska samt tyska. Självklart, översätts inte din information utan stannar i det språk du använder, men visning av rubriker, datum, osv., görs i det valda språket.

Här är till exempel samma sida för Juan Carlos i fransk version: •Juan Carlos på franska.

Om du vill, kan du själv lägga till andra språk, genom att översätta välkomstsidan (vilket går fort) och lexikonet (vilket tar längre tid).

Dessutom, om översättningen av något uttryck inte passar dig, är det möjligt att ändra den.

Stavningskorregering

För att komma åt någons personliga sida, kan du skriva in personens förnamn och efternamn på välkomstsidan. Du har rätt att göra misstag till viss del. GeneWeb kommer att hitta din person och kanske föreslå dig flera av dem.

Ibland, fungerar versionen av en persons namn i ett utländskt språk. Till exempel, för att finna Juan Carlos, lyckades de följande åtkomsterna: •Juan Carlos de Borbón •Jean Charles de Bourbon •John Charles of Burbon

Notera att detta inte alltid fungerar. Det finns fall då tvetydigheten är för stor eller din stavning är för olika från personen.

Det är möjligt att söka en kvinna efter hennes flicknamn eller hennes namn som gift.

Om det finns titlar, kan man använda plats delen som ett efternamn. Så, Juan Carlos, kung av Spanien (roi d'Espagne i min franska databas) kan hittas genom: •Juan Carlos d'Espagne

"Juan Carlos of Spain" skulle inte fungera eftersom stavningen "Espagne" och "Spain" är alltför olika.

Kungliga- och adligatitlar

Det är möjligt att ge en eller flera titlar till personer, med start och slut datum. Sen är det möjligt att göra ett val på titel och visa, t. ex. en listning av alla kungar av Frankrike i ordning, osv.

Uppdatering och skydd av information

Uppdatering av information (tillägg, modifiering, radering av personer och familjer) kan göras med din webbläsare, som allt annat.

Om du kör programmet som en webbtjänst, vill du förmodligen inte att någon ska vara behörig att ändra din information. För detta, kan du sätta ett passord för din databas som du bara ger till de personer du litar på. Detta passord kan ändras vid vilken tidpunkt som helst genom en enkel fil editering.

Personer som känner till passordet kommer att kunna göra ändringar, även om de är på andra sidan jordklotet.

Detta är ett exempel av en uppdatering av en persons sida. I den verkliga situationen, måste du fylla i eller ändra de raderna som du vill ändra och sedan trycka på "OK" knappen. Här går det inte att trycka på någon knapp, detta är endast dokumentation: •Ändring av person.

Å andra sidan, kanske du vill att personlig information för fortfarande levande personer ska döljas. Ett annat passord gör det möjligt att automatiskt begränsa visningen av information för personer födda eller döda sedan mindre än ett sekel.

Du kan ge detta andra passord till personer som du bedömer att de kan veta om den personliga informationen, utan att ge dem rättigheter att göra uppdateringar.


Anpassning

Det är möjligt att anpassa välkomstsidan och andra visade sidor, ändra bakgrundsfärgen eller mönstret, textfärgen och ändra språket.

Du kan också skapa andra sidor som innehåller speciella noteringar om någon person i databasen, med en direkt länk till hans personliga sida eller hans släktskap med andra personer i databasen.


Verktyg: födelsedagar, senast födda, osv.

GeneWeb kan visa födelsedagarna för dagens datum samt de två kommande dagarna samt de senaste 10 födslarna.

Detta visas endast om det rätta passordet har givits.

Det är också möjligt att sätta in bilder på personernas sidor.


Ett exempel: mer än 7.000.000 personer

Om du är ansluten till Internet (om du inte läser denna text nedkopplad), kan du se GeneWeb i arbete. Min databas innehåller mer än 100.000 personer, varav hälften av dem är kungliga- och adligafamiljer från Karl den Store fram till idag. På sidan finns länkar till databaser åtkomliga genom samma GeneWeb tjänst. Obs: detta är en länk till den svenska versionen, men informationen är fortfarande på franska: •http://roglo.eu/roglo?lang=sv

Det finns ingen gräns för storleken av databasen. Större databaser kommer bara att använda mer minne.

Endast en tjänst räcker för att tjäna flera databaser. Det är inte nödvändigt att starta en tjänst för varje databas och man behöver inte stoppa och återstarta en tjänst när en databas är ändrad eller när man installerar en ny databas.

Import och export av GEDCOM-filer

Ett program ingår för att skapa en GeneWeb databas från en GEDCOM-fil. Vissa optioner finns för att justera parametrar.

På motsvarande sätt är det även möjligt att skapa en GEDCOM-fil från en GeneWeb databas.

Men observera att gedcomformatet inte stämmer mellan olika släktforskningsprogram, dock exporterar Ni en gedcomfil från GeneWeb och läser in den i GeneWeb saknas inga uppgifter.

Tekniskbilaga

GeneWeb kan köras även om ingen webbserver är installerad. Det är en webbserver (med endast genealogi som tjänst). Om det finns en standard webbserver på datorn kan den användas i CGI mod. Detta är inget tvång: GeneWeb och den möjliga webbservern lever i skilda världar och stör inte varandra.

GeneWeb är vad som kallas en "demon" (i Unix världen). Det är ett program som väntar att någon ska göra en åtkomst. Programmet visar permanent alla åtkomster.

GeneWeb använder sig inte av applets, Java eller Java scripts, bara enkel HTML. Alla beräkningar utförs av servern.

Det är skrivet i Objective Caml programmeringsspråk utvecklat vid Cristal project (webbsida) vid INRIA: Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (webbsida).

Det kan för tillfället köras under operativsystemen Mac OS, Unix och Windows 95/98/NT/2000/ME/XP/Win7 (32-bit)/Win10 (32-bit).

Unix versionen har några möjligheter som Windows versionen inte har: •Tiden för att beräkna en åtkomst är begränsad för att undvika åtkomster som tar för lång tid att svara på eller som genererar för mycket text. •Flera åtkomster kan bearbetas på samma gång. Det är möjligt (och föreslaget) att sätta ett maximum, för att undvika blockering av servern när för många åtkomster anländer på samma gång. •Det finns ett system för att undvika konflikt problem när två personer försöker ändra samma databas på samma gång.

Robot tillträden är urkopplade, vilket är nödvändigt, därför att antalet potentiellt genererade sidor är enormt, kanske oändligt.

Programmet består nu av ungefär 44.000 rader av Objective Caml-kod och HTML-kod, inklusive de olika försedda verktygen (exklusive dokumentationen och språkfiler).

Algoritmen för blodsband och släktskap har skrivits av Didier Rémy (webbsida).

Modifiering av informationen kan göras med en webbläsare, eller genom att editera textfiler. Två verktyg ingår: det ena skapar en databas från källfiler, det andra gör det omvända, dvs. återskapar en källfil från databasen: •Detta är praktiskt för att jämföra och spara olika versioner av databasen och för att se vilka ändringar som har gjorts av personer som du har givit behörighet att ändra databasen. •Du kan använda denna metod för att mata in information, när du har mycket att mata in. Detta är snabbare än webbläsar metoden med formulär, om du vet hur man använder en text editor. •Till sist, med denna metod kan du separera data från databasen, dela upp din databas i två eller fler bitar för att skapa mindre databaser, eller det motsatta, lägga till andra källor för att lägga ihop databaser. •Detta är också användbart som en procedur för att uppdatera en databas när en ny version av GeneWeb är släppt: den interna representation för databaserna kan ändras från en version till nästa.

Daniel de Rauglaudre. •Webbadress: http://pauillac.inria.fr/~ddr/ •E-post: here

Version 6

Denna version är den mest stabila av alla versionen av GeneWeb, vill ni använda ett mycket bra släktforskningsprogram väljer Ni denna version 6.08.


Uppdatering från version 6.xx till 7.xx

Börja med att skapa (exportera) en GeneWeb fil för din databas och spara undan denna. Installera sedan GeneWeb version 7 alpha på din dator. Skapa sedan en ny databas, genom att välja, skapa en databas från en GeneWeb fil. Välj ut din fil och installera.

Version 7

Denna version är än så länge en alpha version och innehåller en del buggar, men nyheterna som har tillkommit överväger dessa.

Buggar ser du mest när du skall slå samman två profiler i din databas som du anser är lika. Du kan då få dubblerade uppgifter, dock försvinner det ingen information.

Den stora förändringen är tillkomsten av [Händelser], här kan du lägga till personens boställe, utvandring eller invandring och så vidare. Det finns även ett fält för notering vid varje händelse. Detta tillsammans med källa för varje uppgift.

Dessa uppgifter hamnar då tillsammans med de legala uppgifterna, födelse, dop, vigsel, död och begravning under en ny rubrik [Kronologi] på ansedeln.

Det har även tillkommit möjlighet att lägga till releationer (faddrar, vittnen) vid dop, vigsel och händelse.