GeneWeb/nl

From GeneWeb
Jump to navigation Jump to search
150px-Geographylogo svg.png Language:   English • Deutsch • français • Nederlands • русский • svenska
Logo main.png
http://opensource.geneanet.org/projects/geneweb/wiki


GeneWeb is een genealogisch programma met een web-interface, dat kan gebruikt worden op computers met of zonder permanente verbinding met het internet, en oorspronkelijk ontworpen door Daniel de Rauglaudre.

GeneWeb, gratis programma onder GNU-licentie, is beschikbaar voor Unix, Linus, Microsoft Windows en Mac OS X.


Dit zijn de sterke punten van GeneWeb:

WWW-Interface Dynamisch oproepen van paginas Berekening van verwantschappen Polyglot Schrijfwijze-ongevoelig Adellijke Titels Wijzigen en beschermen van gegevens Volledig individueel instelbaar Gadgets: verjaardagen, laatste geboortes Een voorbeeld: 70.000 personen Inlezen van en uitvoeren naar GEDCOM bestanden Voor details over de implementatie van GeneWeb kan je terecht bij de technische bijlage.

Als je GeneWeb reeds geïnstalleerd hebt op je computer of als je wilt weten hoe het programma werkt, lees dan deze gebruiksaanwijzing.

WWW-Interface

De interface van het programma gebeurt met behulp van eender welke browser: Netscape, Internet Explorer ...

Als je al eens gesurfd hebt op het Web, zal je geen problemen hebben met GeneWeb: klik op de teksten, de knoppen... vul de invoervelden in...

Maar het gebruik van een Web-interface voor GeneWeb vereist niet dat je over een permanente Internet-verbinding beschikt. Je kan GeneWeb op twee manieren gebruiken.

Als een klassiek programma zonder (permanente) Internet-verbnding. Je hebt enkel een browser nodig, maar tegenwoordig hebben zowat alle computers dat. Als Web-server, als je computer een permanente Internet verbinding heeft. Je kan dan je genealogische gegevens wereldwijd beschikbaar maken, net zoals andere web-paginas. Je kan een link plaatsen op je webstek naar je GeneWeb server. Dynamisch oproepen van paginas

De web-paginas die GeneWeb je voorschotelt zijn geen klassieke HTML-bestanden. Bij het opvragen van een pagina zal de GeneWeb server de gevraagde pagina dynamisch en ogenblikkelijk genereren.

Bijgevolg gebruikt GeneWeb niet veel ruimte op de harde schijf. De gegevens worden zeer compact opgeslagen, leesbaar door de GeneWeb server, die uw paginas steeds dynamisch genereert.

Hieronder vindt u een link naar de persoonlijke pagina van Juan Carlos, koning van Spanje. De gevraagde paginas worden in dit voorbeeld NIET door de GeneWeb server dynamisch gegenereerd.

Juan Carlos De leeftijd van personen wordt door de GeneWeb server dynamisch uitgerekend. (In dit voorbeeld is dit niet zo, omdat dit gewoon een opgeslagen versie is van een vroeger gegenereerde pagina.)

Als je de pagina van een persoon raadpleegt op zijn verjaardag, krijg je van GeneWeb een leuk berichtje.

Berekening van verwantschappen

Het programma bevat veel mogelijkheden om allerhande verwantschappen te berekenen.

Een verwantschap tussen twee personen heeft te maken met het al dan niet bestaan van gemeenschappelijke voorouders van die personen. Er kunnen meerdere gemeenschappelijke voorouders bestaan, verschillende takken, met een verschillende lengte. GeneWeb zegt u welke de gemeenschappelijke voorouders zijn en hoeveel takken er zijn voor elke generatie. Er wordt ook getoond hoe een dergelijke verwantschap heet: een broer, zus, groot-tante...

Je kan van elke mogelijke verwantschap een gedetailleerde tak oproepen . Hier bijvoorbeeld wordt een verband getoond tussen Juan Carlos en prins Charles.

Verwantschap. Verwantschappen kunnen ook aangeduid worden met een getal. Broers en zussen zijn voor 25% aan elkaar verwant. Tussen neven en nichten is er slechts een verband van 6%. De berekeningen hiervoor zijn zeer complex en moeilijk . GeneWeb doet deze berekeningen voor u.

Het is begrijpelijk dat sommige bekende personen een erg grote verwantschap hebben. Zo heeft Charles II, de laatste Habsburg koning van Spanje een verwantschap van meer dan 25%, hoewel zijn ouders niet broer en zus zijn. Dit hoge percentage komt doordat er zoveel verbanden zijn in zijn voorouders. Let op de lijn Verwantschap in de volgende webpagina:

Charles II Er is ons geen enkel ander genealogisch programma bekend dat dergelijke berekeningen uitvoert. Het vereist werken met grote hoeveelheden gegevens en erg efficïente algoritmes.

Zo is bijvoorbeeld Juan Carlos op meer dan 600 miljoen manieren een afstammeling van Karel de Grote, met meer dan 3900 personen in de takken die de verbanden vormen. GeneWeb kan dit berekenen op enkele seconden. Merk op dat de verwantschap tussen Karel de Grote en Juan Carlos desondanks vrij klein is. Er zijn immers soms 51 generaties tussen hen beide, met een totaal aantal mogelijke takken van 2 miljoen miljard.

Polyglot

GeneWeb spreekt meerdere talen. Paginas kunnen worden getoond in het nederlands, chinese, frans, engels, esperanto, spaans, italiaans, portugees, zweeds... De gegevens die je zelf inbrengt worden natuurlijk niet vertaald, maar de namen van maanden en dergelijke worden getoond in de gevraagde taal.

Hieronder vindt u bijvoorbeeld de pagina van Juan Carlos in het engels:

Juan Carlos in het engels. Liefhebbers kunnen zelf een nieuwe taal toevoegen. Daarvoor moet u de ontvangstpagina aanpassen (dat is niet zo veel werk) en het lexicon aanpassen (dat is wel veel werk).

Bovendien kan je van een bestaande taal de vertaling van termen veranderen, mocht de voorgestelde vertaling u niet bevallen.

Schrijfwijze-ongevoelig

Om iemands persoonlijke pagina te bezoeken kan je zijn voornaam en familienaam invullen in het verwelkomingsscherm van GeneWeb. Daarbij is enige vrijheid van notatie toegelaten: GeneWeb zal zijn best doen om de persoon te zoeken.

Soms is het toegelaten een naam in een andere taal in te vullen om iemand te zoeken, bijvoorbeeld:

Juan Carlos de Borbón Jean Charles de Bourbon John Charles of Burbon Opmerking: Dit werkt niet altijd. Soms is het onmogelijk één persoon te vinden, of verschilt uw schrijfwijze te veel van de oorspronkelijke.

Je kan een getrouwde vrouw opzoeken met als familienaam haar meisjesnaam of met de familienaam van haar echtgenoot.

Als een persoon adellijke titels heeft, kan je de plaats van die titel gebruiken in een opzoeking. Je kan ook de plaats van een van de titels van zijn ouders gebruiken bij een opzoeking. Zo kan Juan Carlos, konig van Spanje, opgezocht worden als:

Juan Carlos d'Espagne Adellijke titels

Het is mogelijk een of meerdere adellijke titels toe te kennen aan een persoon, met daarbij telkens een begin- en einddatum. Je kan die persoon daarna opzoeken aan de hand van zijn titel(s).

Wijzigen en beschermen van gegevens

Het wijzigen van gegevens ( personen toevoegen, wijzigen van data...) kan u doen met behulp van uw web-browser.

Maar het is begrijpelijk dat u niet wil dat iedereen, wereldwijd, dit kan doen (indien uw computer wereldwijd toegankelijk is, zoniet vormt dit geen probleem). U kan daarvoor een wachtwoord toekennen aan uw databank. Dit wachtwoord geef je dan enkel aan personen die je wil toelaten om wijzigen aan te brengen. Het wachtwoord kan u steeds snel en eenvoudig wijzigen met eender welke tekst-editor.

De personen die het wachtwoord kunnen dan wijzigingen aanbrengen aan de databank, zelfs als ze zich aan de andere kant van de wereld bevinden.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een wijzings-pagina van een individu in de databank. Normaalgezien kan je velden invullen, wijzigen ... Hier levert dat niks op (het is slechts een opgeslagen versie van een "echte " GeneWeb pagina).

De gegevens van een persoon wijzigen. Anderzijds wenst u misschien dat informatie (datums...) van nog levende personen niet aan iedereen getoond worden. Een ander wachtwoord laat toe deze "gevoelige" gegevens te beschermen.

U geeft dit tweede wachtwoord dus enkel aan personen waarvan u weet dat ze de gegevens van levende personen niet zullen misbruiken. Deze personen zullen desondanks niet in staat zijn wijzigingen aan te brengen in de databank.

Volledig individueel instelbaar

Het is mogelijk de verwelkomingspagina en andere paginas te personaliseren. Je kan de achtergrondkleur of het motief veranderen. U kan de standaard taal instellen.

Je kan ook een andere, gewone, webpagina maken met links naar paginas van personen.

Gadgets: verjaardagen, laatste geboortes

GeneWeb kan u de verjaardagen van personen op de huidige datum en de twee volgende dagen tonen. Van nog levende personen zal men indien een wachtwoord is ingesteld geen geboortedatum te zien krijgen.

Een ander gadget is het toevoegen van een fotos die getoond worden op de pagina van een individu.

Een voorbeeld: 70.000 personen

Op het Internet kan u GeneWeb aan het werk zien. Deze gegevensbank bevat 70.000 personen. 35.000 van deze personen zijn van koninklijke of adellijke bloede. U vindt er ook links naar andere GeneWeb servers.

http://pauillac.inria.fr/~ddr/gene.en.html Er is geen enkele beperking qua grootte van de databank. De enige beperking komt voort uit de beperkte mogelijheden van iedere computer: een grote databank is gewoon iets trager.

Een enkel programma kan meerdere databanken tonen. Voor elke databank is geen aparte GeneWeb server nodig. Het is niet nodig GeneWeb opnieuw op te starten nadat u een databank hebt toegevoegd aan uw systeem.

Inlezen van en uitvoeren naar GEDCOM bestanden

Het volledige GeneWeb programma wordt geleverd samen met een klein programma om GEDCOM bestanden in te lezen. Dit programma kent enkele handige opties.

Het omgekeerde is ook mogelijk: Je kan je GeneWeb databank gegevens opslaan in een GEDCOM bestand.

Technische bijlage

GeneWeb is een eigen web-server, die wel enkel genealogie "serveert". Je kan GeneWeb apart gebruiken als een (tweede) web-server, of je kan GeneWeb gebruiken samen met een bestaande web-server met behulp van CGI.

GeneWeb is een zogenaamde "daemon" (een begrip uit de UNIX wereld). Een dergelijk programma wacht het merendeel van de tijd op vragen van andere programmas. De daemon van GeneWeb toont telkens (in een terminal) welke vragen hem gesteld werden.

GeneWeb gebruikt geen applets, geen JAVA, JAVA script ..., maar enkel gewone HTML. Alle berekeningen gebeuren "server side".

GeneWeb is geschreven in de programmeertaal Objective Caml. Deze taal werd ontwikkeld door "Projet Cristal" (webpagina), een werkgroep aan het Franse l'INRIA: Institut National de Recherche en Informatique (webpagina).

GeneWeb draait onder UNIX en onder Windows 95/98/NT.

De UNIX versie heeft een aantal extra mogelijkheden die de Windows versie niet heeft:

De rekentijd voor een vraag aan de "daemon" kan beperkt worden. De "daemon" ondersteunt "threading": meerdere aanvragen kunnen gelijktijdijdig worden benatwoord. Je kan een maximum vastleggen voor het aantal "threads". Dit vermijdt dat de server te veel vragen tegelijkertijd beantwoordt. Er is een mechanisme om toegangsconflciten te vermijden wanneer twee personen tegelijkertijd gegevens in een en dezelfde databank wijzigen. De toegang aan zoekrobots wordt ontzegd. Immers, het aantal te volgen links is gigantisch, schier oneindig.

Het volledige programma (met hulpprogrammas) bevat momenteel zo'n 20000 lijnen code (alles Objective Caml). Het databank formaat is specifiek voor GeneWeb ontworpen.

Het algoritme voor het berekenen van verwantschappen is geschreven door Didier Rémy (webpagina).

Het wijzigen van gegevens kan gebeuren door te werken met een browser, maar je kan ook een ascii bestand wijzigen. Er zijn programmas voorzien om een GeneWeb databank op te slaan in een ascii bestand, dat vrij goed leesbaar en duidelijk is. Je kan in dit bestand wijzigingen aanpassen. Achteraf kan het bestand dan terug worden geconverteerd naar het GeneWeb formaat.

Deze procedure kan ook worden gebruikt bij het opslaan van oude gegevens, verschillende versies (veschillende datums). Op die manier kan je zien wanneer welke wijzigingen zijn aangebracht. Het wijzigen van een ascii file lijkt misschien ongebruiksvriendelijk, maar het kan nuttig zijn als je zeer veel gelijkaardige gegevens moet invoeren in de databank. Je kan deze methode ook gebruiken om een databank op te splitsen in twee verschillende databanken, of om twee databanken samen te voegen. Een dergelijke procedure moet je ook volgen bij het verschijnen van een nieuwe versie van GeneWeb, tenminste als de interne voorstelling van gegevens is gewijzigd. Hierdoor worden je gegevens uit een oude versie van GeneWeb onmiddellijk bruikbaar in een nieuwere versie.